เทพฮินดู ผู้พิทักษ์พุทธสถาน

Museum Press

Share

pages : 288
size : 146 x 210 x 15 mm
weight : 380 g
ISBN  : 9789743074356
language : Thai

author : Aroonsak Kingmaee

ร่วมไขปริศนา ที่มาและความหมายของเทพผู้ทรงฤทธานุภาพกว่า 30 องค์ หลังบานประตู หน้าต่าง และอารามหลวงกรุงรัตนโกสินทร์ ทั้งเทพนพเคราะห์ เทพผู้รักษาทิศ เทพผู้ทรงฤทธิ์ และเทพชั้นรอง ถ่ายทอดอย่างเป็นลำดับขั้นตอน ชวนติดตามทั้งเล่ม