เทพฮินดู ผู้พิทักษ์พุทธสถาน

Attribute:

Museum Press

pages : 288
size : 146 x 210 x 15 mm
weight : 384 g
ISBN  : 9789743074356
language : Thai

author : Aroonsak Kingmaee

ร่วมไขปริศนา ที่มาและความหมายของเทพผู้ทรงฤทธานุภาพกว่า 30 องค์ หลังบานประตู หน้าต่าง และอารามหลวงกรุงรัตนโกสินทร์ ทั้งเทพนพเคราะห์ เทพผู้รักษาทิศ เทพผู้ทรงฤทธิ์ และเทพชั้นรอง ถ่ายทอดอย่างเป็นลำดับขั้นตอน ชวนติดตามทั้งเล่ม

This website uses cookies for best user experience, to find out more you can go to our Privacy Policy  and  Cookies Policy