สังเวชนียสถานและสถานที่สำคัญทางพุทธประวัติในอินเดีย-เนปาล

Attribute:

Museum Press

pages : 216
size : 145 x 210 x 18 mm
weight : 422 g
ISBN : 9786167674049
language : Thai

author : Asst. Prof. Dr. Chedha Tingsanchali

"สังเวชนียสถาน" คือ สถานที่สำคัญทางพุทธประวัติ 4 แห่ง ได้แก่ สถานที่ประสูติ ตรัสรู้ ปฐมเทศนา และปรินิพพาน ซึ่งตั้งอยู่ในประเทศอินเดียและเนปาล นอกจากนี้ยังรวมถึงสถานที่สำคัญทางพุทธประวัติแห่งอื่นๆ ที่กระจายอยู่รอบๆ อีกเป็นจำนวนมาก ซึ่งทั้งหมดถือเป็นปูชนียสถานที่ชาวพุทธจากทั่วทุกสารทิศต่างนิยมเดินทางจาริกแสวงบุญสืบเนื่องมานานนับพันปี "

หนังสือเล่มนี้จะนำพาคุณให้เข้าใจเเละรู้จัก สังเวชนียสถาน 4 แห่ง และสถานที่สำคัญทางพุทธประวัติทั่วประเทศอินเดียและเนปาลอีกจำนวนมากไว้อย่างครบถ้วน ด้วยเนื้อหาสาระที่ละเอียดลึกซึ้ง พร้อมคำอธิบายพุทธประวัติ และแง่มุมทางประวัติศาสตร์ โบราณคดี ศิลปะ นำเสนอด้วยภาพสีสี่ทั้งเล่ม พร้อมศรชี้นำชม ละเอียดทุกซอกทุกมุม ง่ายสำหรับศึกษาทำความเข้าใจ

This website uses cookies for best user experience, to find out more you can go to our Privacy Policy  and  Cookies Policy