ประวัติศาสตร์ศิลปะอินเดียและเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

Attribute:

Museum Press

pages : 352
size : 145 x 210 x 25 mm
weight : 673 g
ISBN : 9786167674148
language : Thai

author : Chedha Tingsanchali

ศิลปะอินเดียและเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ถือเป็นพื้นฐานสำคัญต่อการทำความเข้าใจประวัติศาสตร์ศาสนาและวัฒนธรรมโดยรวมของประเทศเพื่อนบ้าน รวมทั้งยังเป็นพื้นฐานสำคัญสำหรับการทำความเข้าใจศิลปกรรมไทยซึ่งได้รับมรดกตกทอดมาจากศิลปะอินเดียและเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ด้วย

ศาสตราจารย์หม่อมเจ้าสุภัทร ดิศกุล ผู้ทรงเป็นบิดาแห่งการสอนวิชาประวัติศาสตร์ศิลปะ เข้าพระทัยถึงความสำคัญดังกล่าวเป็นอย่างดีท่านจึงได้ทรงนำความรู้ความเข้าใจที่ท่านได้รับการถ่ายทอดมาจากประเทศฝรั่งเศสมาสอนที่ภาควิชาประวัติศาสตร์ศิลปะ คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร รวมถึงทรงสอนวิชาดังกล่าวในอีกหลายสถาบันอีกด้วยนอกจากนี้“ ท่านอาจารย์” ยังได้ทรงเรียบเรียบหนังสือ“ ประวัติศาสตร์ศิลปะประเทศใกล้เคียง อินเดีย ลังกา ชวา จาม ขอม พม่า ลาว “ ขึ้นเพื่อเป็นเอกสารคำสอนสำหรับรายวิชาดังกล่าวด้วย

This website uses cookies for best user experience, to find out more you can go to our นโยบายความเป็นส่วนตัว  and  นโยบายคุกกี้