ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับกรณีสวรรคต

Attribute:

Saengdao Publishing

size : 16.5 × 24 × 2.4 cm.
weight : 637 g.
pages : 464
language : thai

ISBN : 978-616-3885-12-8

author : สุพจน์ ด่านตระกูล

เอกสารที่สําคัญทางประวัติศาสตร์แห่งยุครัตนโกสินทร์ ที่นับวันจะหาอ่านได้ยาก ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับกรณีสวรรคตเล่มนี้ เป็นข้อเท็จจริงที่มีหลักฐาน ทางราชการอ้างอิง ซึ่งจะชี้ให้เห็นว่า กรณีสวรรคตเกิดขึ้นได้อย่างไร ในขณะเกิดเหตุ ที่เสียงปืนดังปังขึ้นนั้น มีใครอยู่บนพระที่นั่งบ้าง และอยู่ที่จุดไหน กําลังทําอะไร คณะ กรรมการสอบสวนที่เรียกว่า ศาลกลางเมือง มีความเห็นว่าอย่างไร ฯลฯ ได้บันทึก ไว้ในหนังสือเล่มนี้อย่างครบถ้วน ซึ่งผู้อ่านที่มีวิจารณญาณจะสามารถพิพากษาได้ ด้วยตนเองว่า ใครคือฆาตกรตัวจริง?

This website uses cookies for best user experience, to find out more you can go to our Privacy Policy  and  Cookies Policy