รวมเรื่องสั้น ใครฆ่าพระเจ้ากรุงธน

Attribute:

Saengdao Publishing

size : 145 x 210 x 28 cm.
weight : 574 g.
pages : 552
language : thai

ISBN : 978-616-3883-38-4

author : พลตรี หลวงวิจิตรวาทการ

เปิดประเด็นใหม่ทางประวัติศาสตร์ กรณีการปลงพระชนม์สมเด็จพระเจ้าตากสินมชาราชวีรบุรุษผู้กู้แผ่นดิน!

สมเด็จพระเจ้ากรุงธนบุรีทรงประทับยืนอย่างผึ่งผายสมศักดิ์เป็นวีรกษัตริย์ผู้กู้ชาติ แม้ในปัจจุบันพระองค์จะต้องยอมแพ้แก่คนร้ายอันธพาล แม้ในอนาคตพระองค์จะต้องประสบผลอันแรงร้ายประการใดก็ตามแต่อดีตของพระองค์ เป็นอตีตที่ไม่รู้จักพ่ายแพ้ เป็นอตีตที่ไม่มีไครสามารถจะแข่งได้ เงาแห่งอตีตยังฉายอยู่ข้างพระวรกาย ภาพแห่งงสนามรบทั้งหลาย เช่น โพธิสังหาร พรานนก ดงศรีมหาชาติ โพธิ์สามต้น บางกุ้ง บางแก้ว ยังปรากฏอยู่เบื้องหลัง…

นี่คือชะตากรรมของมหาบุรุษ ที่ต้องทรงประสบเคราะห์ในบั้นปลายพระชนม์ชีพ เป็นเคราะห์ร้ายซึ่งไม่มีใครคาดหมายว่าจะบังเกิดขึ้น

This website uses cookies for best user experience, to find out more you can go to our Privacy Policy  and  Cookies Policy