เกร็ดสนุกในอดีต

Attribute:

Saengdao Publishing

size : 14.5 × 21 × 1.6 cm.
weight : 325 g.
pages : 311
language : thai

ISBN : 978-616-3883-39-1

author : นพ.วิบูล วิจิตรวาทการ

เรื่องน่ารู้ในประวัติศาสตร์ไทยที่หาอ่านได้ยาก ตั้งแต่สมัยพ่อขุนรามคำแหงมหาราช ถึงสมัยพระพุทธเจ้าหลวง รัชกาลที่ 5 นำเสนอเหตุการณ์ในประวัติศาสตร์ไทยในหลายแง่หลายด้าน ด้วยจิตใจที่เคารพนับถือและเลื่อมใสในความดี ความสามารถของบรรพบุรุษ ท่ามกลางมนุษย์ทั้งหลายในโลก ไม่มีผู้ใดที่จะวิเศษไปทุกประการ ด้วยลีลาการถ่ายทอดเรื่องราวได้สนุกสนาน ที่อ่านเท่าไรก็ไม่มีเบื่อ เพราะเป็นเรื่องราวที่ไม่ค่อยได้พบในตำราประวัติศาสตร์ นำเสนอบรรยากาศทางการเมืองการปกครองในยุคสมัยนั้น รวมทั้งบุคคลน่าสนใจ ได้ทั้งความรู้ ได้ทั้งมุมมอง ทำให้เราเข้าใจเรื่องราวในอดีต เข้าใจถึงเหตุและผลในการคิด การตัดสินใจของบรรพบุรุษ ในการนำพาชาติบ้านเมือง ให้รอดปลอดภัยมาจนถึงทุกวันนี้

หลากหลายเรื่องราวในอดีตตั้งแต่สมัยพ่อขุนรามคำแหงจนถึงพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวมหาราช ล้วนเป็นเรื่องที่น่าสนใจที่ไม่ค่อยพบในตำราประวัติศาสตร์ไทยที่สอนกันตามโรงเรียน ซึ่งผู้เขียนปรารถนาที่จะเสนอเหตุการณ์ในประวัติศาสตร์ไทยจากหลายแง่หลายด้าน ด้วยจิตใจที่เคารพนับถือและเลื่อมใสในความดีและวามสามารถของบรรพบุรุษ

This website uses cookies for best user experience, to find out more you can go to our Privacy Policy  and  Cookies Policy