พระปิยมหาราช รัฐกิจและชีวิตส่วนพระองค์

Attribute:

Saengdao Publishing

size : 14.5 × 21 × 1.2 cm.
weight : 232 g.
pages : 216
language : thai

ISBN : 978-616-3884-45-9

author : นพ.วิบูล วิจิตรวาทการ

“พระปิยมหาราช รัฐกิจและชีวิตส่วนพระองค์” เรื่องราวเกี่ยวกับพระปรีชาสามารถในการพัฒนาประเทศในยุคสมัยแห่งความยากลำบากของพระองค์ เมื่อสมัยนั้นไม่ว่าจะเป็นศัตรูต่างบ้านต่างเมืองที่หวังจะครอบครองแผ่นดิน และความที่จะต้องพัฒนาประเทศให้เท่าทันตะวันตก เพื่อมิให้เป็นบ้านป่าเมืองเถื่อน การริเริ่ม และการยกเลิก ก็เกิดขึ้นมากมายในยุคสมัยของพระองค์ โดยเฉพาะการเลิกทาส ที่ทำให้คนไทยได้เป็นอิสระ ชีวิตไม่ต้องถูกซื้อขาย อีกทั้งยังได้รับรู้ถึงเรื่องราวความรักอันเป็นรักแรกของพระองค์ รวมถึงเกร็ดชีวิตส่วนพระองค์ เกร็ดพระราชกรณียกิจที่น่าประทับใจ เด็จประพาสต้น การเดินทางแบบนักท่องเที่ยวทางรถไฟ กระทั่งการเสด็จประพาสยุโรป

This website uses cookies for best user experience, to find out more you can go to our Privacy Policy  and  Cookies Policy