สตรีสยามในอดีต

Attribute:

Saengdao Publishing

size : 14.5 × 2 × 1.8 cm.
weight : 368 g.
pages : 352
language : thai

ISBN : 978-616-3884-04-6

author : นพ.วิบูล วิจิตรวาทการ

ในประวัติศาสตร์ของไทย มีหลายครั้งที่มีสตรีมีบทบาทสำคัญ เช่น พระนางเจ้าสุริโยทัย คุณหญิงโม และท้าวศรีสุดาจันทร์ เป็นต้น แต่พงศาวดารของเราแต่ละฉบับ ไม่นิยมเล่าเรื่องผู้หญิงมากเท่าเล่าเรื่องผู้ชาย ทำให้หารายละเอียดได้ยาก ต้องอาศัยหนังสื่อของฝรั่ง โดยเฉพาะข้อบันทึกของบาทหลวงฝรั่งเศสในสมัยกรุงศรีอยุธยา สตรีไทยในสมัยโบราณนั้น มิได้เป็นผู้ที่อยู่เฉย หรือนั่งร้อยดอกไม้ไกวเปลเลี้ยงลูกไปวันๆ หนึ่ง หากมีบทบาทในชีวิตสำคัญไม่แพ้ผู้ชาย มีหลายครั้งที่เมื่อศึกมาประชิดเมืองผู้ที่กล้าหาญออกนำหน้าต่อสู้ศัตรูกลับเป็นผู้หญิง เช่น พระนางเจ้าสุริโยทัย ท้าวเทพกษัตรี ท้าวศรีสุนทร ท้าวสุรนารี เป็นต้น มีหลายตอนในประวัติศาสตร์ ที่อำนาจการเมืองอยู่ในมือสตรี เช่น ท้าวศรีสุดาจันทร์ และเจ้าหญิงแก้วพิมพา และมีหลายกรณีที่ความงามและเสน่ห์ของหญิงไทย ทำให้บุรุษขนาดเจ้าแผ่นดินต้องยอมจำนน เช่น พระนางอั้วเชียงแสน และพรนางสอิ้งทิพย์

This website uses cookies for best user experience, to find out more you can go to our Privacy Policy  and  Cookies Policy