Best Seller

ดินสอ 2B

ลายศาลพระภูมิ

หมวดหมู่ : Stationery MUSEUM D-DAY Pen & Pencil HOT ITEMS

Share

ประเภท : 2B / ทรงสี่เหลี่ยม
จำนวน : 1 แท่ง
ขนาด : 20 ซม.
น้ำหนัก : 20 กรัม

หนึ่งในความเชื่อของคนไทยที่มีติดไว้ประจำบ้าน ไว้ให้เทพยาดาคอยรักษาและปกป้อง ตัวดินสอสีสันขาวพุดพ่อง ร้อยด้วยผ้าสามสีเพิ่มความขลัง น่าใช้งาน เหมาะแก่การบูชาบนบานศาลกล่าว 
*** โปรดใช้วิจารณญาณในการนำไปบูชาหรือเข้าห้องสอบ