Best Seller

ดินสอ 2B

ลายเครื่องราง

Share

ประเภท : 2B / ทรงกลม
จำนวน : 1 แท่ง
ขนาด : 20 ซม.
น้ำหนัก : 20 กรัม

หนึ่งในไอเทมทางความเชื่อของคนไทย ที่มีคติว่าถือแล้วจะปกป้องคุ้มครองผู้ถือ หรือผลแบบอื่นตามรุ่นของพระเครื่องนั้นๆ แปรสภาพเป็นดินสอที่เอาไว้ใช้ติดตัวไปไหนมาไหนได้สะดวก
*** โปรดใช้วิจารณญาณในการนำไปบูชาหรือเข้าห้องสอบ