ดินสอ 2B

ลายตุ๊กตุ๊ก

หมวดหมู่ : Stationery MUSEUM D-DAY Pen & Pencil

Share

ประเภท : 2B / ทรงกลม
จำนวน : 1 แท่ง
ขนาด : 20 ซม.
น้ำหนัก : 20 กรัม

สัญลักษณ์การท่องเที่ยวของไทย และรถโดยสารสาธารณะที่สำคัญของเมืองกรุงเทพ มาในรูปแบบดินสอสีสันสดใส น่าใช้งาน ปรื้น ปรื้น ปรื้นนนนนน