ประวัติศาสตร์ศิลปะจีนโดยสังเขป

Museum Press

หมวดหมู่ : Book Museum Press

แบรนด์ : Museum Press

Share

หน้า : 240 หน้า
ขนาด : 140 x 185 x 7 มม.
น้ำหนัก : 465 กรัม
ISBN : 146 x 210 x 17
ภาษา : ไทย

ผู้เขียน : ผศ.ดร. อชิรัชญ์ ไชยพจน์พานิช

"ประเทศจีน" ถือเป็นอู่อารยธรรมเก่าแก่แห่งหนึ่งของโลก รวมทั้งยังเป็นแหล่งสร้างสรรค์งานศิลปกรรมสำคัญมานานนับพัน ๆ ปี และได้ส่งอิทธิพลแพร่กระจายไปทั่วภูมิภาค หนังสือเล่มนี้ได้อธิบายถึงงานศิลปกรรมของจีนในด้านต่าง ๆ ทั้งสถาปัตยกรรม ประติมากรรม จิตรกรรม และประณีตศิลป์ ตั้งแต่สมัยก่อนประวัติศาสตร์เรื่อยมาถึงสมัยราชวงศ์ชิง พร้อมอธิบายถึงสุสานจักรพรรดิจิ๋นซี สมัยราชวงศ์ฉิน ซึ่งเป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่มีชื่อเสียงของจีนด้วย นำเสนอกระชับ ครบประเด็นสำคัญ พร้อมภาพสีทั้งเล่มและมีศรชี้นำชม ซึ่งจะทำให้ผู้อ่านเข้าใจได้ง่าย