กระบอกน้ำ

ลายชุดนักเรียนชาย (กากี)

Share

size : 6 x 19.5 cm
weight : 90 g
capacity : 500 ml

material : plastic polycarbonate
temperature : -20C - 90C