ดินสอ 2B

ลายธงชาติไทย

Share

ประเภท : 2B / ทรงกลม
จำนวน : 1 แท่ง
ขนาด : 20 ซม.
น้ำหนัก : 20 กรัม

3 สิ่งสำคัญของความเป็นไทย
สีแดง = ชาติ
สีขาว = ศาสนา
สีน้ำเงิน = พระมหากษัตริย์