ดินสอ 2B

ลายนักเรียนหญิง

Share

ประเภท : 2B / ทรงกลม
จำนวน : 1 แท่ง
ขนาด : 20 ซม.
น้ำหนัก : 20 กรัม

ที่มา : ชุดกะลาสีเรือ
ปัจจุบัน : ถูกวิวัฒนาการ ตามสภาพแวดล้อมมาเป็นชุดนักเรียนมาตรฐานในปี 2551