ปากกาเจล

ศาลพระภูมิ

Share

ประเภท : หมึกเจล / หมึกสีน้ำเงิน / ขนาดหัว 0.5 มม.
จำนวน : 1 แท่ง
ขนาด : 18.5 ซม.

ศาสนาพราหมณ์เชื่อว่าในทุกพื้นที่นั้นมีเทพยดาคอยดูแลปกป้องเจ้าของบ้าน เจ้าของที่ดินจึงต้องสร้างเสาสูงเสาเดียวอัญเชิญพระภูมิมาสิงสถิตบนศาล
และกราบไหว้บูชาเป็นประจำสม่ำเสมอ
*** โปรดใช้วิจารณญาณในการนำไปบูชาหรือเข้าห้องสอบ