Sticky Notes

ลายแม่เอิบทรัพย์สวัสดี

หมวดหมู่ : Stationery MUSEUM D-DAY MS-Stationery

Share

ขนาด : 3x3 นิ้ว
จำนวนแผ่น : 50 แผ่น

Sticky Notes (หรือคนไทยรู้จักในนาม Post-It) ลายแม่เอิบทรัพย์สวัสดี ที่มาในรูปแบบช่องการ์ตูนให้คุณได้เติมข้อความเรื่องราวตามแต่สถานการณ์ในชีวิตประจำวัน

วัสดุผลิตด้วยคุณภาพ 3M รับรองติดดีไม่มีย้วย แม่เอิบทรัพย์ Confirm ค่ะ