ตัวต่อ แขกสิกข์

พระนคร on the Move Collection

Share

ขนาด : 6 x 3 ซม.
น้ำหนัก : 10 กรัม

ระดับความยาก : ง่าย

พาหุรัด ขึ้นชื่อว่าเป็นแหล่งขายผ้าขนาดใหญ่ของเมืองไทย ด้วยขายผ้านานาชนิด ทั้งผ้าลาย ผ้าดอก ผ้าฝรั่ง ผ้าจากโรงงาน ล้วนเป็นห้างร้านของชาวอินเดียที่อพยพกันมาจากรัฐปัญจาบ เมื่อหลังสงครามโลกครั้งที่ ๒ นี่เอง จนกลายเป็นดงแขก หรือลิตเติ้ลอินเดียของพระนคร พวกเขาไม่ใช่คนอื่นไกล แต่เป็นชาวสิกข์
แขกขายผ้าแห่งพาหุรัดนั่นเอง