สถาปัตยกรรมมิวเซียมสยาม

คุณสมบัติสินค้า:

Museum Siam

ขนาด : 16.5x24x1.5 ซม.
น้ำหนัก : 477 กรัม
จำนวนหน้า : 180 หน้า
ภาษา : ไทย
พิมพ์ครั้งที่ : 2

ผู้แต่ง : พีรศรี โพวาทอง

หนังสือ สถาปัตยกรรมมิวเซียมสยาม เรียบเรียงเรื่องราวประวัติความเป็นมาของอาคารกระทรวงพาณิชย์เดิม ที่ก่อสร้างขึ้นเมื่อ 100 ปีที่แล้ว
ในรัชกาลพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว คือ ใน พ.ศ. 2465 เป็นผลงานสถาปัตยกรรมของสถาปนิกและวิศวกรชาวอิตาเลียน ที่ทำงานเพื่อ
รัฐบาลสยาม ที่ต้องการสถานที่ราชการที่ทันสมัย มีรูปลักษณ์สถาปัตยกรรมที่เป็นสากล สะท้อนถึงความมุ่งหวังในหน่วยงานใหม่ คือ กระทรวงพาณิชย์ และสภาเผยแผ่พาณิชย์ ที่จะพัฒนาการพาณิชยกรรมของสยามให้ก้าวหน้า

80 ปีต่อมา ใน พ.ศ. 2542 กระทรวงพาณิชย์ได้ย้ายไปยังที่ตั้งใหม่ที่จังหวัดนนทบุรี เพื่อรองรับภารกิจอันเนื่องด้วยการพาณิชย์ของประเทศไทย
ในสหัสวรรษใหม่ ในช่วงเวลาเดียวกันนั้นเอง รัฐบาลในขณะนั้นก็เล็งเห็นถึงความสำคัญของการส่งเสริมการเรียนรู้ผ่านพิพิธภัณฑ์ จึงเกิดโครงการฟื้นฟู
บูรณะ อนุรักษ์ และปรับเปลี่ยนสถาปัตยกรรมอาคารกระทรวงพาณิชย์เดิมให้เป็นพิพิธภัณฑ์ที่ทันสมัย จนกระทั่ง “มิวเซียมสยาม สถาบันพิพิธภัณฑ์
การเรียนรู้แห่งชาติ” สำเร็จเป็นรูปร่าง และเปิดให้บริการแก่ประชาชน
นับตั้งแต่ พ.ศ. 2550 สืบมาจนทุกวันนี้

หนังสือ สถาปัตยกรรมมิวเซียมสยาม มีเนื้อหาแบ่งออกเป็น 3 ส่วนหลัก ๆ ส่วนแรก กล่าวถึงบริบทที่ตั้งและบริบททางประวัติศาสตร์ของพื้นที่
กำเนิดกระทรวงพาณิชย์ ตลอดจนบริบททางสถาปัตยกรรมในรัชกาลพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ซึ่งล้วนเป็นปัจจัยที่มีส่วนหล่อหลอมให้เกิดสถาปัตยกรรมอาคารที่ทำการกระทรวงพาณิชย์ขึ้น ส่วนที่ 2 กล่าวถึงลักษณะและรูปแบบทางสถาปัตยกรรม ตลอดจนงานวิศวกรรมของอาคาร
กระทรวงพาณิชย์ และส่วนที่ 3 กล่าวถึงการอนุรักษ์อาคารเพื่อใช้เป็นมิวเซียมสยาม โดยมีแนวทางในการเรียบเรียงและนำเสนอข้อมูลว่าสถาปัตยกรรมอาคารกระทรวงพาณิชย์นั้นเองที่เป็นวัตถุจัดแสดง (museum object) ขนาดใหญ่ที่สามารถกระตุ้นการตั้งคำถามให้คิดทบทวน การศึกษาวิเคราะห์อดีตเพื่อให้เข้าใจปัจจุบัน เพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต

เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้