สมุดภาพสยามเรเนซองส์ ความทรงจำแห่งกรุงรัตนโกสินทร์ เล่ม 2

Attribute:

Siam Renaissance

pages : 192
size : 250 x 3140 x 22 mm
weight : 1657 g
ISBN : 9786167827049
language : Thai

author : Puckpornchan Kasemsri, M.L.

หนังสือเล่มที่ ๒ ในชุด สมุดภาพสยามเรเนซองส์ ที่ได้คัดสรรภาพถ่ายและภาพพิมพ์สมัยรัชกาลที่ ๔ - ต้นรัชกาลที่ ๖ จำนวนกว่า ๑๐๐ ภาพ ประกอบด้วย พระบรมฉายาลักษณ์ พระฉายาลักษณ์ ภาพข้าราชการ ราชสำนักฝ่ายหน้าฝ่ายใน ภาพสถานที่สำคัญของบ้านเมือง ตลอดจนภาพประชาชนสามัญ ในกรรมสิทธิ์ของสำนักพิมพ์ สยาม เรเนซองส์ ซึ่งนำมาวิเคราะห์เรื่องราวในแง่มุมต่าง ๆและคลี่คลายเหตุการณ์เบื้องหลังภาพโบราณเหล่านั้นด้วยเอกสารชั้นต้น เช่น พระราชสาส์น พระราชนิพนธ์ ราชกิจจานุเบกษา หนังสือพิมพ์ บันทึกชาวต่างชาติ และกวีนิพนธ์ เป็นต้น เพื่อฉายภาพความทรงจำแห่งกรุงรัตนโกสินทร์ให้กระจ่างยิ่งขึ้น เติมเต็มจินตนาการ และเพิ่มพูนความรู้ความเข้าใจต่อบ้านเมืองและวิถีชีวิตผู้คนในยุคสมัยนั้น

This website uses cookies for best user experience, to find out more you can go to our นโยบายความเป็นส่วนตัว  and  นโยบายคุกกี้