สมุดตราสะสมเจ้าจอมเลียม ในรัชกาลที่ 5

Attribute:

Siam Renaissance

pages : 264
size : 284 x 218 x 28 mm
weight : 1554 g
ISBN : 9786167827025
language : Thai

author : Predee Phisphumvidhi

หนังสือ "สมุดตราสะสมเจ้าจอมเลียม ในรัชกาลที่ 5" เล่มนี้ เป็นสมบัติส่วนตัวของ "อาจารย์ภาวาส บุนนาค" อดีตรองราชเลขาธิการ ที่ได้รับความไว้วางใจจาก "คุณหญิงเสริมศรี บุนนาค" อนุญาตให้เผยแพร่ผลงานสะสมชิ้นสำคัญอีกชิ้นหนึ่งของ "เจ้าจอมเลียม" สู่สาธารณชน ซึ่งนอกจากการตีพิมพ์สมุดตราสะสมของเจ้าจอมเลียมทั้งเล่มไว้ในส่วนหน้าแล้ว ภายในเล่มยังได้จำแนกตราออกเป็นหมวดหมู่ คัดเลือกตราและจัดทำคำอธิบายตรา พร้อมทั้งเรียบเรียงพระราชประวัติ พระประวัติ และประวัติโดยสังเขปไว้ นอกเหนือจากตราสะสมจำนวน 423 ดวงแล้ว ยังมีภาพถ่ายอีก 11 ภาพ บางส่วนเป็นภาพฝีพระหัตถ์ในสมเด็จพระปิยมหาราช รวมไปถึงภาพเมื่อคราวเสด็จประพาสยุโรปครั้งที่ 1 ในปี พ.ศ.2440 พร้อมทั้งได้รับเกียรติจาก "พลเรือโท ตติย บุนนาค" เรียบเรียงประวัติของเจ้าจอมเลียมอีกด้วย

หนังสือ "สมุดตราสะสมเจ้าจอมเลียม ในรัชกาลที่ 5" เล่มนี้ ไม่เพียงแต่สะท้อนอุปนิสัยและความสามารถของเจ้าจอมเลียมเท่านั้น หากยังเป็นบันทึกประวัติศาสตร์ที่ทรงคุณค่า สะท้อนรสนิยมและความเปลี่ยนแปลงของสังคมในห้วงระยะเวลาเปลี่ยนผ่านที่สำคัญช่วงหนึ่งของราชอาณาจักรสยาม

เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ นโยบายความเป็นส่วนตัวและคุกกี้