สมุดภาพลายเส้นธรรมาสน์แห่งกรุงศรีอยุธยา

Attribute:

Artizan Press

Pages : 100
Size : 21 x 29.2 x 0.7 mm.
ISBN : 9786169163916
Language : Thai

Author : Khwanphum Wilaiwan

รวมภาพลายเส้นธรรมาสน์แห่งกรุงศรีอยุธยา ถ่ายทอดจากบทบันทึกแรก ของการสำรวจเพื่อศึกษาโบราณวัตถุสถานต่างๆ ในพื้นที่กรุงศรีอยุธยาและมณฑลใกล้เคียง ของ "อาจารย์ ประยูร อุลุชาฎะ" เมื่อปลายปี พ.ศ. 2509 สมัยที่การศึกษาบรรพศิลป์ไทยยังคงเร้นลับ ไม่น้อยไปกว่าป่ารกและดงชัฏที่ปกคลุมเกือบทั่วทั้งพื้นที่กรุงศรีอยุธยา แม้การเดินทางในเวลานั้นมิได้เอื้อต่อการสำรวจมากนัก แต่ท่านก็มิได้ย่อท้อที่จะเก็บรวบรวมข้อมูลต่างๆ และเสนอทฤษฎีในการกำหนดอายุวัตถุสถาน ไว้เป็นปฐมบทของการศึกษาและการสำรวจโบราณวัตถุสถานในประเทศไทย

This website uses cookies for best user experience, to find out more you can go to our Privacy Policy  and  Cookies Policy