Ayudhya : A Pictorial Odyssey 1907- 1920

Attribute:

Siam Renaissance

Pages : 120
Size : 21.8 x 28.2 x 1.8 cm.
Weight : 888 g.
ISBN : 9789748100609
Language : Thai

Author : Athada Khoman

หนังสือ "กรุงเก่าเมื่อกาลก่อน ภาพถ่าย 100 ปี พระนครศรีอยุธยา : Ayudhya: a Pictorial Odyssey 1907-1920 (ปกแข็ง)" เล่มนี้ คือ สมุดแสดงภาพพระนครศรีอยุธยาที่บันทึกเรื่องราวระหว่างปีพุทธศักราช 2450-2463 ปลายรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว จนถึงรัชกาลพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ประกอบด้วยภาพถ่ายหายากที่ถ่ายทอดเหตุการณ์ สถานที่สำคัญทางประวัติศาสตร์ รวมถึงวิถีชีวิตของชาวกรุงเก่าในช่วง 100 ปีก่อน

This website uses cookies for best user experience, to find out more you can go to our Privacy Policy  and  Cookies Policy