Reminiscence of Rattanakosin Vol.1 (1851 - 1911)

Attribute:

Siam Renaissance

Pages : 168
Size : 25.2 x 33.8 x 2.3 cm.
Weight : 1498 g.
ISBN : 9786167827032
Language : Thai

Author : Puckpornchan Kasemsri, M.L.

หนังสือเล่มนี้ได้คัดสรรภาพถ่ายและภาพพิมพ์สมัยรัชกาลที่ 4 ถึงต้นรัชกาลที่ 6 จำนวนกว่า 80 ภาพ ในกรรมสิทธิ์ของสำนักพิมพ์ สยาม เรเนซองส์ โดยนำมาวิเคราะห์เรื่องราวในแง่มุมต่าง ๆ และคลี่คลายเหตุการณ์เบื้องหลังภาพโบราณเหล่านั้นด้วยเอกสารชั้นต้น เพื่อฉายภาพความทรงจำแห่งกรุงรัตนโกสินทร์ให้กระจ่างยิ่งขึ้น เติมเต็มจินตนาการ และเพิ่มพูนความรู้ความเข้าใจต่อบ้านเมืองและวิถีชีวิตผู้คนในยุคสมัยนั้น

This website uses cookies for best user experience, to find out more you can go to our Privacy Policy  and  Cookies Policy