แกะรอยพระลักษมี

Attribute:

Museum Press

Pages : 112
Size : 14 x 18.5 x 0.8 cm.
ISBN : 9786169039167 
Language : Thai

Author : Asst. Prof. Nuaon Khrouthongkhieo

แกะรอย พระลักษมีความหมายในรูปเคารพ จากลัทธิบูชาพระแม่ สู่ชายาพระวิษณุ เทวีแห่งโชคลาภ มั่งคั่ง อุดมสมบูรณ์

หนังสือที่เขียนขึ้นมาเพื่อขยายความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับรากฐานความเชื่อและพัฒนาการของพระลักษมีในประเทศอินเดียและที่ปรากฏในประเทศไทย โดยผู้เขียนใช้การวิเคราะห์ทงประติมานวิทยา และสืบค้นจากคัมภีร์โบราณเป็นหลัก ถ่ายทอดด้วยสำนวนภาษาอ่านง่าย พร้อมภาพประกอบหลากหลาย ชวนติดตามตลอดเล่ม

This website uses cookies for best user experience, to find out more you can go to our Privacy Policy  and  Cookies Policy