แกะรอยพระลักษมี

Attribute:

Museum Press

pages : 112
size : 140 x 185 x 7 mm
weight : 128 g
ISBN : 9786169039167 
language : Thai

author : Asst. Prof. Nuaon Khrouthongkhieo

แกะรอย พระลักษมีความหมายในรูปเคารพ จากลัทธิบูชาพระแม่ สู่ชายาพระวิษณุ เทวีแห่งโชคลาภ มั่งคั่ง อุดมสมบูรณ์

หนังสือที่เขียนขึ้นมาเพื่อขยายความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับรากฐานความเชื่อและพัฒนาการของพระลักษมีในประเทศอินเดียและที่ปรากฏในประเทศไทย โดยผู้เขียนใช้การวิเคราะห์ทงประติมานวิทยา และสืบค้นจากคัมภีร์โบราณเป็นหลัก ถ่ายทอดด้วยสำนวนภาษาอ่านง่าย พร้อมภาพประกอบหลากหลาย ชวนติดตามตลอดเล่ม

This website uses cookies for best user experience, to find out more you can go to our Privacy Policy  and  Cookies Policy