แกะรอยพระมาลัย

Attribute:

Museum Press

Pages : 144
Size : 14 x 18.5 x 0.8 cm.
ISBN : 9786169039136
Language : Thai

Author : Dendao Silpanon

แกะรอย พระมาลัย พระอรหันต์ผู้ทรงฤทธิ์ ใกล้ชิดชาวบ้าน ลงโปรดนรก เหาะไปสวรรค์นำโองการจากพระศรีอาริย์มาเผยแพร่แก่มนุษยชาต

พระมาลัย คือ พระอรหันต์ในตำนานที่ปรากฏแพร่หลายอยู่ทั่วเอเชียตะวันออกเฉียงใต้มานานนับพันปี ตำนานเล่าว่าท่านเป็นผู้ทรงฤทธิ์ สามารถเดินทางท่องไปยังภพภูมิหลังการตาย ทำให้ได้เห็นสภาพความแตกต่างอย่างสิ้นเชิงระหว่างนรกและสวรรค์ ซึ่งใครจะไปอยู่ในภพภูมิใด ก็ขึ้นอยู่กับการกระทำความดีหรือความชั่วของผู้นั้นเอง เรื่องพระมาลัยได้ซึมซับอยู่ในสังคมไทยมาเป็นเวลานาน จนก่อให้เกิดประเพณีความเชื่อในสังคมมากมาย เช่น ความเกรงกลัวต่อบาป ความเชื่อผลของกรรมดีกรรมชั่ว นรกสวรรค์   การกรวดน้ำอุทิศส่วนกุศลให้แก่ผู้ล่วงลับ   การเทศน์มหาชาติ การสวดศพ การทำบุญเพื่อไปเกิดในยุคพระศรีอาริย์ เป็นต้น

นอกจากนี้ยังปรากฏในรูปของงานศิลปกรรม ทั้งประติมากรรม จิตรกรรม กระจายอยู่ตามวัดวาอารามทั่วไปเป็นจำนวนมาก ซึ่งทั้งหมดถือเป็นเครื่องมือในการกล่อมเกลาให้คนในสังคมดำรงอยู่ในคุณธรรม จนถือได้ว่าพระมาลัยเป็นพระเถระในตำนานที่สัมพันธ์ใกล้ชิดกับชาวบ้านมากที่สุดท่านหนึ่ง หนังสือเล่มนี้จะทำให้ผู้อ่านทราบถึงที่มาของพระมาลัย รายละเอียดในตำนาน ประเพณีความเชื่อที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนศิลปกรรมที่ถ่ายทอดเรื่องราวพระมาลัยในรูปแบบต่างๆ ที่มีอายุเก่าแก่ตั้งแต่สมัยอยุธยาเป็นต้นมา

This website uses cookies for best user experience, to find out more you can go to our Privacy Policy  and  Cookies Policy