จิตรกรรมล้านนา พุทธประวัติ ทศชาติ ชาดกนอกนิบาต

Attribute:

Museum Press

pages : 328
size : 145 x 210 x 25 mm
weight : 625 g
ISBN : 9786167674193
language : Thai

author : Chankhanit Arvorn

หนังสือเล่มนี้ปรับปรุงมาจากวิทยานิพนธ์ปริญญาเอกของผู้เขียนเรื่อง “ เวสสันดรชาดก : จิตรกรรมกับประวัติศาสตร์สังคมล้านนา” ซึ่งเป็นวิทยานิพนธ์ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาประวัติศาสตร์ศิลปะไทย คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร ประจำปีการศึกษา 2556 และได้เพิ่มเติมข้อมูลประเด็นบางประการจากโครงการวิจัยของผู้เขียน ภายใต้โครงการทุนพัฒนาศักยภาพในการทำงานวิจัยของอาจารย์รุ่นใหม่ เรื่อง “ จิตรกรรมภาคเหนือตอนบน พ.ศ. 2475-2504 : การวิจัยเพื่อหาประเด็นใหม่ทางประวัติศาสตร์ศิลปะ“ สนับสนุนโดยสำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา (สกอ.) และสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) รวมทั้งผู้เขียนได้ยอนกลับไปพินิจแหล่งภาพจิตรกรรมอีกหลายครั้ง เพื่อพยายามค้นหาประเด็นใหม่

เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ นโยบายความเป็นส่วนตัวและคุกกี้