รู้เรื่องสถูปเจดีย์

Attribute:

Museum Press

Pages : 360
Size : 14.6 x 21 x 2.7 cm.
ISBN : 9786167674216
Language : Thai

Author : Assoc. Prof. Dr. Rungroj Thamrungraeng

หลังจากพุทธศาสนาเข้ามาลงหลักปักฐานเป็นความเชื่อหลักของดินแดนไทยตั้งแต่ยุคตันประวัติศาสตร์เมื่อราว 1,500 ปีที่แล้ว นับแต่นั้นมาการสร้างเจดีย์ เพื่อบรรจุพระบรมสารีริกธาตุและสิ่งมงคลต่าง ๆ ก็แพร่หลายไปทั่ว นอกจากจะเป็นประจักษ์พยานความรุ่งเรืองของพุทธศาสนาแล้ว เจดีย์ยังเป็นพยานบอกเล่าเรื่องราวทางประวัติศาสตร์ได้ด้วย เพราะกว่าจะสร้างขึ้นจนสำเร็จและกลายเป็นปูชนียสถานที่ผู้คนนับถือบูซา ย่อมเกี่ยวข้องกับเรื่องราวในมิติต่างๆ ของสังคมการศึกษาเรื่องราวของเจดีย์จึงเป็นการศึกษาประวัติศาสตร์ แต่ไม่ใช่ประวัติศาสตร์ที่ใช้หลักฐานลายลักษณ์อักษรเป็นตัวตั้งต้น หากใช้ศิลปกรรมและบริบทแวดล้อมของเจดีย์เป็นตัวตั้งต้น ซึ่งเป็นการศึกษาด้วยแนวทางประวัติศาสตร์ศิลปะนั่นเอง

This website uses cookies for best user experience, to find out more you can go to our Privacy Policy  and  Cookies Policy