โบสถ์คริสต์ในประเทศไทย

Attribute:

Museum Press

Pages : 200
Size : 14.6 x 21 x 1.5 cm.
ISBN : 9786167674223
Language : Thai

Author : Dr. Patison Benyasuta

"โบสถ์คือบ้านของพระเจ้า" เช่นเดียวกับศาสนสถานของทุกศาสนา โบสถ์คริสต์จึงสร้างขึ้นอย่างวิจิตรอลังการที่สุดเท่าที่ความสามารถของผู้คนในแต่ละสมัยจะเอื้ออำนวย อย่างไรก็ตามในดินแดนประเทศไทยที่เคยเป็น "ประเทศมิสซัง" (ดินแดนแพร่ธรรมใหม่) การสร้างโบสถ์ในสมัยโบราณไม่ได้เกิดจากชุมชนชาวคริสต์มาแต่แรก หากแต่เกิดจากน้ำพักน้ำแรงของบรรดามิชชันนารีชาวตะวันตก (โดยเฉพาะบาทหลวงชาวฝรั่งเศสคณะ MEP) ที่เดินทางมาจากแดนไกลเพื่อประกาศพระนามของพระเจ้า

This website uses cookies for best user experience, to find out more you can go to our Privacy Policy  and  Cookies Policy