ทิพยประติมา

Attribute:

Museum Press

Pages : 248
Size : 14.6 x 21 x 1.5 cm.
ISBN : 9786167674131
Language : Thai

Author : Aroonsak Kingmaee

ทิพยประติมา ที่มา ความหมาย 14 ทิพยเทพแห่งโชคลาภ-อุดมสมบูรณ์ของไทยและเอเชีย

"ทิพยประติมา" เล่มนี้ อธิบายประวัติ ที่มา ความหมาย คติความเชื่อ ข้อมูลทางโบราณคดี ประวัติศาสตร์ศิลปะ และรูปลักษณะประติมากรรมของ "เทพแห่งโชคลาภ" ที่ปรากฏในศาสนาพุทธ ฮินดูและความเชื่อท้องถิ่น จำนวน 14 องค์ ที่ได้รับความนิยมในไทยและเอเชีย พร้อมภาพประกอบและศรชี้นำชมจำนวนมาก โดยเทพทั้งหมดประกอบด้วยพระสีวลี พระอุปคุต พระบัวเข็ม พระสังกัจจายน์ พระกุเวร พระลักษมี พระพลเทพ โป๊ยเซียน ไฉ่ซิ่งเอี๊ย กวนอู เจ้าแห่งโชคลาภทั้ง 7 ของญี่ปุ่น นางกวัก แม่โพสพ และพระแม่ธรณี

This website uses cookies for best user experience, to find out more you can go to our Privacy Policy  and  Cookies Policy